Houtzagerij Baas

Inleiding

De firma Baas houtzagerij heeft in april 2000 een automatische afkort-kloofmachine in gebruik genomen. De besturingsinstallatie inclusief software werd door Westendorp Industriële Automatisering gerealiseerd.
Een afkort-kloofmachine is een machine die boomstammen van ca. 2 meter lengte in blokken zaagt en vervolgens de gezaagde blokken in bruikbare stukken klooft van een instelbare lengte.
De belangrijkste eisen van de klant waren dat er zo weinig mogelijk afval zou ontstaan en dat de gekloofde stukken een bruikbaar formaat moesten hebben.

De blokken worden gezaagd. De blokken worden gekloofd.


De besturingsinstallatie

Het hart van de besturing bestaat uit een Siemens S7-200 PLC, voorzien van een snelle telleringang en extra I/O modules.
De S7-200 PLC configuratie. Een Siemens OP3 operator paneel voor bediening, storingsmeldingen en invoer van procesparameters.
Het OP3 operator paneel.


De besturingssoftware

Hieronder zullen we een aantal specifieke voorzieningen van de besturingssoftware nader toelichten.

Toepassing lengtemeting

Om er voor te zorgen dat de boomstammen in gelijkmatige stukken verdeeld worden, wordt eerst de lengte van elke stam gemeten.
De lengtemeting vindt plaats tijdens het transport van de boomstam, via een tel-sensor op de waaier van de aanvoermotor. Deze telt het aantal omwentelingen en is aangesloten op de telleringang van de PLC.
Het startsignaal van de telling begint op een neergaande flank van een sensor. Het stopsignaal van de telling gebeurt als een volgende sensor bedekt wordt. Doordat de afstand tussen de twee sensoren bekend is, én het aantal getelde pulsen, is de lengte van de boomstam bekend.
De boomstam wordt nu afgekort met een berekende waarde die zo dicht mogelijk bij een vast ingestelde waarde ligt. Zo wordt de stam verdeeld in stukken zonder dat er een klein onbruikbaar stuk overblijft.

Toepassing dikte meting:

Tijdens het klemmen van de boomstam wordt de dikte gemeten aan de hand van een aantal sensoren. In het programma wordt gedetecteerd welke sensoren bedekt zijn en aan de hand daarvan wordt er een bepaald kloofmes voor de kloofinrichting geselecteerd.

De flowchart van het PLC programma.

Terug naar het overzicht...